Algemene informatie

Karakteristiek

Op de plek waar eens de kerk stond, bevindt zich alleen nog de begraafplaats, het hek en baarhuisje. Het geheel is erkend als zelfstandig rijksmonument. In 2009 is in het kader van het project ‘Op hoogte gedacht', een kunstwerk van Meschac Gaba geplaatst. Tijdens de Kerstvloed van 1717 kwamen veel mensen om het leven door verdrinking. In het register van weggespoelde en beschaadigde Huusen, Verdronkene Menschen etc. wordt bij Wierhuizen vermeld dat 17 huizen verwoest zijn, 40 mensen en tientallen dieren verdronken. Eén van de inwoners van Wierhuizen, Albert, overleeft de ramp op wonderbaarlijke wijze.

Gebruik

Op de plek waar eens de kerk stond, bevindt zich alleen nog het kerkhof met in de zuidoosthoek een lijkenhuisje. In 2009 is in het kader van het project Op hoogte gedacht, een kunstwerk van Meschac Gaba geplaatst. Het gerestaureerde baarhuisje uit de 19e eeuw is het startpunt van de ‘Landloop', een wandelroute van ongeveer 2 uur met onderweg informatie over de ontstaansgeschiedenis van het Marne landschap.